top of page
alice.jpg

01

TỔNG QUAN

 • Hãy viết một cách rõ ràng và tốt đẹp.

 • Cung cấp tài liệu tham khảo rõ ràng. 

 • Không phải là một bức tường văn bản.

 • Mọi hành vi xấu sẽ không được dung thứ và hoa hồng của bạn sẽ bị hủy nếu nó xảy ra.

 • Thực hiện theo các quy tắc được cung cấp trong hợp đồng thỏa thuận (nó sẽ được gửi nếu bạn đồng ý tiếp tục với tôi).

 • Nếu bạn không tuân theo các quy tắc được cung cấp, tôi có quyền từ chối hoa hồng của bạn.

02

CÁCH THỨC CHl TRẢ

Tất cả tiền hoa hồng đều phải được trả trước đầy đủ. 
Loại tiền được chấp nhận là USD.
Paypal với$15 phí trên cùng và Venmo.

03

QUÁ TRÌNH

Công việc đang tiến hành của các giai đoạn sẽ được gửi vào ngày tôi liệt kê trong hợp đồng thỏa thuận. Quá trình này sẽ có độ dài khác nhau tùy thuộc vào loại dự án/hoa hồng mà bạn giao cho tôi. Thời gian hoàn thành hoa hồng của bạn có thể lên tới 2 tuần - 2 tháng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như; hsức khỏe, thứ tự hoa hồng, sự phức tạp, các vấn đề về công việc, trường học hoặc gia đình. Nếu bất kỳ điều nào nêu trên xảy ra, bạn sẽ được thông báo càng sớm càng tốt.

04

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho khách hàng của tôi hài lòng.
Tuy nhiên, sau khi hoa hồng kết thúc, chỉ được phép thực hiện những thay đổi nhỏ. Nó sẽ được bổ sung tùy thuộc vào dự án mà tôi sẽ liệt kê trong hợp đồng thỏa thuận.
Chẳng hạn như lỗi tô màu/đánh dấu nhỏ.

Nếu ngay từ đầu tài liệu tham khảo của bạn không rõ ràng thì bạn không được phép thực hiện những thay đổi nhỏ mà không phải trả phí.
Hãy đảm bảo trình bày rõ ràng mục tiêu của bạn.

05

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN/SỬ DỤNG

Tôi, nghệ sĩ, giữ mọi quyền đối với bức vẽ được tạo ra chứ không phải ủy viên.

Vì vậy tôi được phép sử dụng tác phẩm nghệ thuật có bản quyền để:

 • Quảng cáo bản thân ở bất kỳ nơi nào hoặc trang web.

 • Xuất bản sách với.

 • Để hiển thị nó ở bất cứ đâu theo ý thích của tôi.

 • Đăng nó ở bất cứ nơi nào tôi muốn.


Ủy viên được phép:

 • Chỉ sử dụng tác phẩm nghệ thuật có bản quyền cho mục đích sử dụng cá nhân trừ khi có thỏa thuận khác.

 • In tác phẩm và yêu cầu quyền đối với (các) nhân vật của họ chứ không phải bản thân bức vẽ.

 • Sử dụng nghệ thuật để quảng bá bản thân với sự ghi nhận xứng đáng dành cho nghệ sĩ.


Nếu bạn vi phạm hành vi vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào, mọi quyền bạn có đối với bản vẽ sẽ bị rút lại.

Những điều sau đây được coi là vi phạm Bản quyền:
Sao chép/sử dụng tác phẩm nghệ thuật có bản quyền cho mục đích thương mại.

(Có nghĩa là kiếm tiền bằng mọi cách)
Nhận tín dụng cho việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật.
Xóa mọi hình mờ/chữ ký. 
thay đổi tác phẩm nghệ thuật mà không có sự đồng ý của tôi, nghệ sĩ.

Việc mua quyền thương mại đối với tác phẩm nghệ thuật sẽ luôn được thực hiện300% bằng giá gốc.
Với quyền thương mại, bạn được phép thực hiện bất kỳ loại hàng hóa nào với tác phẩm nghệ thuật.
Sử dụng nó trong sách, bìa, làm Đạo cụ, thay đổi nó theo ý thích của bạn và quảng bá thương hiệu của riêng bạn.
Việc sử dụng tác phẩm nghệ thuật vẫn cần phải có tín dụng, ngay cả khi bị thay đổi hoặc chỉnh sửa.

06

CANCELING/REFUNDING POLICY

Tôi có quyền hủy và hoàn lại số tiền hoa hồng của bạn bất cứ lúc nào.
Bạn không có quyền hủy hoặc yêu cầu nghệ sĩ hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào sau khi nhận được khoản thanh toán.
Nếu tiền chưa được gửi, ủy viên có quyền hủy bỏ hoa hồng.

Nếu bạn gửi yêu cầu bồi hoàn cho tôi, quyền của bạn đối với mọi thứ tôi từng làm cho bạn sẽ bị thu hồi và tôi có quyền bán tác phẩm nghệ thuật có bản quyền cho người mua mới.
Bạn sẽ bị cấm ủy quyền cho tôi, đó là jerryart, một lần nữa.
Tên của bạn sẽ được đăng công khai ở mọi nơi mà tôi muốn để những người khác chú ý. 
Tôi cũng có mọi quyền khiếu nại và tôi có mọi quyền đối với số tiền bạn đã đưa cho tôi.

*Mọi tuyên bố đều có thể thay đổi nếu được thảo luận với tôi, nghệ sĩ, trước khi ủy quyền.*

bottom of page